Rajarshi Full Song With Lyrics – NTR Biopic – Bala Krishna – Krish

Song: Rajarshi
Singer: Kailash Kheer
Lyrics: K Shiva Datta & K Ramakrishna
Music:  MM Keeravani
Starring : Balakrishna, Vidya Balan, Kalyan Ram, Rana
Movie:NTR Biopic
Director: Krish 

Lyrics:

Na matha pitha naiva Bandhurnamithra
Name dhvesharagau Name lobhamohou…
na punyam na papam na saukyam na dhukham
chidhanandha roopaha.. sivoham sivoham..

Thalli yedhi? thandri yedi? Addu thagile bandhamedhi
mamathalevi mayalevi? manasuporala masaklevi?

NI illu ni vallu nidhantu ye chintha
sunthainaleni e nelapai nadayadu rushivo…

krushitho nasthi dhurbikshamani lokanni sasinchu
Manishivo rushivo..Rajarshivo..
yevarivo.. nivevarivo Nivevarivo.. yevarivo..

Na manthro na thirdham na yagnam na vedham
na dharmo na chardho na mokshah na kamam
Na mruthrunashanka na me jathibedham
chidhanandha roopah.. shivoham shivoham

jagrutham lo jagu yedhi? rathri yedhi? pagalu yedhi?
karya dheksha badhudavuga alupu yedhi? dhigulu yedhi?

uchvasa nishvasamula pranayaganni
urvi janordharanakai cheyu rajayogi
kadhana rangana karma yogi

aham nirvi kalpo nirakara roopo
vibhurvyapya sarvatra sarvendriyanam
na thejo navayurna bhumirna vyomam
Chidanandhi roopah.. Shivoham Shivoham..

Nirvasana, vasanna sankshema svapnikudu ethadu..
nishkriya prachanna sangrama sramikudu ethadu..
niratha sanghashreya sandhana bhavukudu ethadu..
Mahanayakudu ethadu.. Mahanayakudu ethadu..

Na matha pitha naiva Bandhurnamithra
Name dhvesharagau Name lobhamohou…
na punyam na papam na saukyam na dhukham
chidhanandha roopaha.. sivoham sivoham..

Na manthro na thirdham na yagnam na vedham
na dharmo na chardho na mokshah na kamam
Na mruthrunashanka na me jathibedham
chidhanandha roopah.. shivoham shivoham

aham nirvi kalpo nirakara roopo
vibhurvyapya sarvatra sarvendriyanam
na thejo navayurna bhumirna vyomam
Chidanandhi roopah.. Shivoham Shivoham..